THÔNG BÁO

V/v Sinh viên, học sinh nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017

     Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học 2016 – 2017;

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, học sinh như sau:

     Sinh viên, học sinh được nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017 từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017 (nhằm ngày 26 tháng Chạp, Bính Thân đến hết ngày mùng 09 tháng Giêng, Đinh Dậu). Ngày 06/02/2017 (nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng, Đinh Dậu) sinh viên, học sinh trở lại Trường học bình thường.

     Trong thời gian đón mừng Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017, đề nghị sinh viên, học sinh cần lưu ý:

  1. Vui đón Tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đoàn kết và lành mạnh.
  2. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tham gia các tệ nạn xã hội.
  3. Chấp hành tốt Luật giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông.
  4. Theo dõi lịch học và lịch thi của Trường những ngày sau Tết, tập trung đầy đủ về Trường dự học và thi đúng theo lịch thông báo.

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, học sinh biết, thực hiện./.

                                                                                        KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                         Nguyễn Tiến Dũng

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.