THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc

nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

     Căn cứ kế hoạch số 2627/KH-ĐHTV, ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.