THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017

    Căn cứ Thông báo số 56/TB-UBND ngày 23/8/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017;

    Nhân Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam (02/9/1945 - 02/9/2017),

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.