THÔNG BÁO

V/v học sinh, sinh viên, học viên được nghỉ học ngày 25, 26/12/2017

do ảnh hưởng cơn bão số 16

    Căn cứ Công điện số 4693/CĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc chủ động ứng phó với bão số 16;

     Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thống nhất cho tất cả các lớp được nghỉ học trong 02 ngày 25  và 26/12/2017 (bao gồm những học sinh, sinh viên, học viên của Trường đang  học, thực tập tại các cơ sở đóng trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh).

     Đề nghị trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo đến tất cả giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên biết và thực hiện./.

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                            (Đã ký)

                                                                            Phạm Tiết Khánh

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.