THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập tham gia Hội trại kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2018

     Căn cứ vào kế hoạch số 109/KH-ĐTN, ngày 06 tháng 03 năm 2018 về việc tổ chức Hội trại Thanh niên chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018),

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy học tại Trường Đại học Trà Vinh được nghỉ từ ngày 24/03/2018 đến hết ngày 25/03/2018 (thứ 7 và chủ nhật) để tham gia các hoạt động hội trại. Ngày 26/03/2018 các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

      Riêng các lớp sau vẫn học, thi theo lịch đã ban hành:

      + Các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai.

      + Các lớp có lịch học hoặc lịch thi với giảng viên thỉnh giảng.

     Đề nghị các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên được biết và thực hiện đúng theo tinh thần thông báo./.

                                                                                         KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                           Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.