THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè năm học 2016 - 2017

     Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè của Sinh viên, Học sinh năm học 2016 - 2017,

     Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và Sinh viên, Học sinh kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

     - Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên, học sinh đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để theo dõi thực hiện (đính kèm danh sách các môn được mở lớp).

     - Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp trong đợt này, sinh viên, học sinh liên hệ trực tiếp tại phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký chuyển nhóm môn học từ ngày 17/5/2017 đến hết ngày 26/5/2017 (đính kèm danh sách các môn không mở lớp).

     -  Thời gian đóng học phí: từ ngày 13/6/2016 đến 17/6/2016

     -  Địa điểm đóng học phí:

      + Tại phòng Kế hoạch – Tài vụ: Đối với sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy khoá 2013, 2014, 2015, 2016.

       + Tại phòng Đào tạo: Đối với sinh viên, học sinh các khoá còn lại.

     Đề nghị các Khoa, Bộ môn và cố vấn học tập thông báo đến sinh viên, học sinh được biết và thực hiện.

                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                 Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.