THÔNG BÁO

Về việc thực hiện hoàn trả lệ phí thi tuyển và lệ phí ôn thi cho các thí sinh đã được bảo lưu hồ sơ trong đợt tuyển sinh năm 2016 và đợt tuyển sinh tháng 4 năm 2017

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 2325/QĐ-ĐHTV ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-ĐHTV ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thực hiện tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ thông báo tuyển sinh 1275/TBTS-ĐHTV ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2017;

            Căn cứ tình hình thực tế công tác tuyển sinh năm 2017, các ngành tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học áp dụng hình thức xét tuyển (không phải thi tuyển),  Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các thí sinh đã được bảo lưu hồ sơ trong đợt tuyển sinh năm 2016 và đợt tuyển sinh tháng 4 năm 2017 về việc hoàn trả lệ phí ôn thi và lệ phí thi như sau:

Thời gian hoàn trả: từ ngày 03/7/2017 đến hết ngày 28/7/2017.

Địa điểm: Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh (Số 126 đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)

Lưu ý: Khi đến nhận hoàn trả lệ phí ôn thi và lệ phí thi thí sinh nhớ mang theo các biên lai, hóa đơn.

Đề nghị các thí sinh thực hiện đúng theo tinh thần thông báo.

                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               (Đã ký)

                                                                                         Võ Hoàng Khải

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.