THÔNG BÁO

Đăng ký xét tốt nghiệp trên cổng thông tin sinh viên

    Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học;

    Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp hàng năm tại Trường,

   Nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên trong quá trình đăng ký xét tốt nghiệp, việc quản lý công tác đào tạo của Trường. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả các khoa, trung tâm về việc thay đổi hình thức đăng ký xét tốt nghiệp đối với các lớp đại học, cao đẳng kể từ tháng 01 năm 2018 như sau:

    Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên (ttsv.tvu.edu.vn).

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.