THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 và B3 khu 1

Căn cứ kế hoạch số 283/KH-ĐHTV, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thi tốt nghiệp các lớp trung cấp chuyên nghiệp khoá 2015 tháng 7 năm 2017 tại Trường;

           Căn cứ vào thông báo số 1350/TB-ĐHTV, ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học, đợt 1 năm 2017;

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp tháng 7 năm 2017,

           Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên, học sinh về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập với thời gian và  địa điểm như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

            Thời gian: ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2017 (thứ 7 và chủ nhật)

            Địa điểm: dãy phòng B21 (từ phòng B21.101 đến phòng B21.307)

                            dãy phòng B31 (từ phòng B31.101 đến phòng B31.307)

           Đề nghị Trưởng bộ môn thông báo, hướng dẫn giảng viên thỉnh giảng thực hiện theo lịch đổi phòng học; các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên, học sinh được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                 KT.HIỆU TRƯỞNG

                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                               (Đã ký)

                                                                           Nguyễn Tiến Dũng

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.