THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập tham gia Hội trại kỷ niệm 86 năm

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2017

     Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2016 – 2017 của BCH Đoàn Trường Đại học Trà Vinh,

    Căn cứ vào kế hoạch số: 66/KH-ĐTN ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc tổ chức Hội trại Thanh niên chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên các lớp chính quy học tại Trường Đại học Trà Vinh được nghỉ từ ngày 25/03/2017đến hết ngày 26/03/2017 (thứ 7 và chủ nhật) để tham gia các hoạt động hội trại. Ngày 27/03/2017 các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

     Riêng các lớp sau vẫn học theo thời khoá biểu đã ban hành:

     + Các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng hai.

     + Các lớp có lịch học hoặc lịch thi với giảng viên thỉnh giảng.

    Ghi chú: Các lớp có thời khoá biểu tại dãy D31 sẽ được chuyển phòng học (đính kèm lịch chuyển phòng).

   Đề nghị các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên được biết và thực hiện đúng theo tinh thần thông báo./.

                                                                                  KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                (Đã ký)

                                                                                Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.