KẾ HOẠCH

Về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp

đại học khoá 2014, cao đẳng khoá 2015 chính quy

và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai, liên thông tốt nghiệp năm 2018 tại Trường

      Căn cứ Quyết định số 4596/QĐ-ĐHTV ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng năm học 2017-2018;

      Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2017-2018;

      Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của các khoa, bộ môn,

      Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp, cụ thể như sau:

      1.  Kế hoạch chung:

            1.1 Các lớp đại học hệ vừa làm vừa học thi tốt nghiệp ngày 17, 18/3/2018

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.