Liên hệ - Góp ý

Liên hệ

Phòng Đào tạo - Lầu 1 khu nhà Hiệu bộ

Địa chỉ:
Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (0294) 3 855 247 hoặc (0294) 3 855 246 (số nội bộ: 142, 157)

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Hãy đóng góp ý kiến để Phòng Đào tạo ngày càng hoàn thiện hơn

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.