Kế hoạch tổng thể năm học

In bài này
Lượt xem: 583

Năm học 2013-2014

  1. Lịch công tác đào tạo các lớp VLVH- liên thông A3 năm học 2013-2014

    Xem |Tải về

  2. Kế hoạch các lớp chính quy A1

Xem |Tải vềNăm học 2012-2013

  1. Lịch công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm học 2012-2013

    Xem |Tải về

  2. Kế hoạch đào tạo các lớp liên thông hệ chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học năm học 2012-2013

 Xem |Tải về

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3 855 247(0294) 3 855 246 (Số nội bộ: 157, 142) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.